Keo Chà Ron Crocodile Turbo Plus

Keo Chà Ron Crocodile Turbo Plus chống thấm và chống rêu mốc, chuyên dùng cho hồ bơi và gạch Mosaic thủy tinh.