Sơn Nội Thất Beger Cool Diamond Shield 7

  • Tiết kiệm chi phí tiền điện lên đến 25%, Phản xạ nhiệt > 94%
  • Độ bền 7 năm,
  • Không đổ bụi, Tự làm sạch