Keo Chà Ron iFix by Jorakay

Keo chà ron iFix by Jorakay là hỗn hợp trộn sẵn, thích hợp để sửa chữa hoặc làm mới đường ron. Dễ sử dụng, không cần trộn với nước, không cần cạo bỏ đường ron cũ. Có thể đưa vào sử dụng sau 4 giờ

Định mức sử dụng: 1 tuýp / 200 ml / 30 m dài (đường ron rộng 3 mm – sâu 3 mm

Made in: Thái Lan

0911 92 6868
icons8-exercise-96 chat-active-icon