Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0918992587 - hi@az9s.com

Nẹp Gạch Nhôm – Gator Aluminium Tile Trim

  • Chắc chắn hơn… Bền hơn… Mới hơn.
  • Gồm có kiểu bo tròn và vuông.
  • Có lớp màng film bảo vệ.Không bị rỉ.
  • Kích thước: Cao: 9mm, 12mm; dài 2.10m; dày 1.2mm.