Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0918992587 - hi@az9s.com

Nẹp Cầu Thang – Crocodile Stair Nosing Glow

  • Cải tiến mang lại sự an toàn cho mỗi bước chân.
  • Có khả năng phát quang trong 8 giờ.
  • Có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn 5m.
  •  Độ bền phát quang hơn 10 năm.
  • Phụ thuộc vào môi trường (kết quả thực tế có thể khác biệt).
  • Kích thước: Dài 1.2m, rộng 45mm.