Vữa Sửa Chữa Kết Cấu – Crocodile Feather Patch

Vữa Sửa Chữa Kết Cấu – Crocodile Feather Patch Nếu sản phẩm bị chảy hoặc trượt khi thi công trên bề mặt thẳng đứng, cần giảm lượng nước trộn. Tránh trát vữa quá dày lên bề mặt. Không làm ướt bề mặt vật liệu trong quá trình hoàn thiện. Bề mặt sau khi sửa chữa có thể được cắt hoặc tạo hoa văn khi vật liệu bắt đầu đông kết.

0911 92 6868
icons8-exercise-96 chat-active-icon